Eerste wijzigingen zorgpremies 2016 bekend

by Alexander Beard, on Oct 8, 2015 10:24:50 AM

uTDlMJlu_9_pVSyoVg2In vergelijking met vorig jaar, toen er sprake was van een complete stelselwijziging rond de langdurige zorg, blijft het aantal wijzigingen in 2016 beperkt.

Eigen Risico
Het eigen risico stijgt met 10 euro tot 385 euro.

De vrijwillige eigen bijdrage blijft maximaal 500 euro per jaar. In 2015 heeft bijna 12% van de verzekerden vanaf 18 jaar gekozen voor een vrijwillig eigen risico. Ruim tweederde daarvan kiest het maximale vrijwillige eigen risico van 500 euro.

Vergoeding basispakket
De vergoedingen in het basispakket blijven nagenoeg gelijk. De eigen bijdrage voor hoortoestellen voor minderjarigen komt te vervallen

Inkomensafhankelijke bijdrage
De werkgeverspremie daalt in 2016 met 0,2% tot 6,75%. Dit is uiteraard goed nieuws voor de werkgevers.

Premie basisverzekering 2016
De Nederlandse zorgverzekeraar DSW heeft traditiegetrouw als eerste haar premie bekend gemaakt voor de premie van de basisverzekering.

Met een verhoging van 3,75 euro per maand, is deze lager dan de eerder door de regering aangekondigde verwachte stijging van 7 euro per maand. De komende maanden zullen de andere zorgverzekeraars volgen met hun premie voor 2016

Prolongatie
Als u al een Collectief zorgcontract heeft afgesloten via ons kantoor, dan krijg u automatisch bericht van ons over de prolongatie.

Als er in de tussentijd vragen zijn, neem dat vooral contact met ons op.

To view this article in English, please click here

Bram Bogaard
Managing Director - Europe

Topics:EuropeHealthcareNewslettersRisks