Eerste wijzigingen zorgpremies 2017 bekend

by Alexander Beard, on Oct 28, 2016 10:22:39 AM


In vergelijking met 2015, toen er sprake was van een complete stelselwijziging rond de langdurige zorg, blijft het aantal wijzigingen in 2017 beperkt.

Eigen Risico Het eigen risico stijgt dit jaar niet en blijft 385 euro.

De vrijwillige eigen bijdrage blijft maximaal 500 euro per jaar. In 2015 heeft bijna 12% van de verzekerden vanaf 18 jaar gekozen voor een vrijwillig eigen risico. Ruim tweederde daarvan kiest het maximale vrijwillige eigen risico van 500 euro.

Vergoeding basispakket De vergoedingen in het basispakket blijven nagenoeg gelijk. De eigen bijdrage voor hoortoestellen voor minderjarigen komt te vervallen

Inkomensafhankelijke bijdrage De werkgeverspremie daalt in 2017 met 0,1% tot 6,65%. Dit is uiteraard goed nieuws voor de werkgevers.

Premie basisverzekering 2017 De Nederlandse zorgverzekeraar DSW heeft traditiegetrouw als eerste haar premie bekend gemaakt voor de premie van de basisverzekering.

Met een verhoging van 9,25 euro per maand, is deze hoger dan de eerder door de regering aangekondigde verwachte stijging van 3,5 euro per maand. De komende maand zullen de andere zorgverzekeraars volgen met hun premie voor 2016

Prolongatie Als u al een Collectief zorgcontract heeft afgesloten via ons kantoor, dan krijg u automatisch bericht van ons over de prolongatie.

Als er in de tussentijd vragen zijn, neem dat vooral contact met ons op.

Please click here to view this in English

Topics:EuropeHealthcareNetherlands