Wijzigingen 2016 in werknemersvoorzieningen

by Alexander Beard, on Jan 21, 2016 1:57:51 PM

uTDlMJlu_9_pVSyoVg2Pensioen
Jaarlijks worden diverse wettelijke bedragen voor de Nederlandse pensioenregelingen aangepast. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen.

Franchise

Pensioensysteem

Minimale fiscal franchise

Eindloonregeling

€ 14,657

Middelloonregeling

€ 12,953

Beschikbarepremieregeling

€ 12,953

In een pensioenregeling moet rekening gehouden worden met de franchise in verband met de AOW-uitkering die iedere Nederlandse ingezetene ontvangt.

Maximaal pensioengevend salaris
Het maximaal pensioengevend salaris is voor 2016 gestegen van € 100,000 naar € 101,519.

AOW-uitkering
De AOW-uitkering wordt uitgekeerd aan alle ingezetenen van Nederland. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal jaren dat men in Nederland heeft gewoond voorafgaand aan de AOW-datum en of de persoon alleenstaand is of met een partner samenwoont. Vanaf januari 2013 stijgt de ingangsdatum voor de AOW-uitkering, deze datum zal de komende jaren verder stijgen. De eindleeftijd van de andere sociale voorzieningen stijgen mee met de gewijzigde AOW-leeftijd.

De ingangsdatum is vanaf januari 2016 gestegen naar 65 jaar en 6 maanden.

Zorgverzekering
Ongeveer 1.2 mln. mensen in Nederland (7% van de Nederlandse populatie) zijn overgestapt naar een nieuwe zorgverzekeraar per 1 januari 2016. Aan het eind van ieder jaar heeft iedereen in Nederland de mogelijkheid om een nieuwe zorgverzekeraar te kiezen. Dit jaar zijn meer mensen overgestapt dan afgelopen jaar.

In 2016 is het eigen risico 10 euro gestegen naar 385 euro. Dit wil zeggen dat een verzekerde de eerste 385 euro aan zorgkosten van specialistische zorg of medicijnen zelf moet betalen. Het eigen risico geldt niet voor kosten voor de huisarts en verloskundige.

Er zijn geen grote wijzigingen doorgevoerd in de vergoedingen vanuit de basisverzekering.

Wetgeving 

Werkloosheidswet
Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale periode voor een werkloosheidsuitkering geleidelijk beperkt tot maximaal 24 maanden. Op dit moment is de maximale periode 38 maanden. Ieder kwartaal wordt de uitkeringsperiode met een maand verkort.

Arbeidsongeschiktheid (WGA)
Net zoals de beperking van de uitkeringsduur vanuit de werkloosheidswet wordt ook de uitkeringsperiode voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten beperkt in 3 jaar tot maximaal 24 maanden.

Doorwerken na pensioenleeftijd
Er zijn meerdere wijzigingen in de wetgeving doorgevoerd die het eenvoudiger maken om werknemers in dienst te nemen die de pensioenleeftijd reeds bereikt hebben. Het wordt eenvoudiger om de arbeidsovereenkomst met werknemers ouder dan de pensioenleeftijd te beëindigen en de verplichte loondoorbetalingsperiode is beperkt tot 13 weken in plaats van de gebruikelijke 104 weken.


Bram Bogaard

Managing Director - Intl Employee Benefits

To view this article in English, please click here

Topics:EmployeesPensionsRetirement