top of page
Office-021_edited.jpg

algemene voorwaarden

AB Logo.png

Contacten

Als u van mening bent dat informatie op deze site onjuist is of als u suggesties heeft over hoe de inhoud van deze site kan worden verbeterd, neem dan contact met ons op via info@abg.net. Als u vragen heeft over een bepaald product of dienst, gebruik dan de contactgegevens die voor dat product of die dienst worden weergegeven.

Veranderingen

We zullen de inhoud van deze kennisgeving van tijd tot tijd bijwerken. Zorg ervoor dat u deze pagina regelmatig bezoekt en vernieuw uw browser om ervoor te zorgen dat uw informatie up-to-date is.

Verantwoordelijkheid van de klant

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw computer is beschermd tegen virussen. Alexander Beard Group aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig verlies dat u kunt lijden als gevolg van het openen of downloaden van informatie van deze site.

Nauwkeurigheid en validiteit van informatie

Hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze pagina's nauwkeurig en up-to-date is, wordt deze niettemin geleverd op een "as is"-basis en daarom aanvaarden we geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen. u twijfelt over de geldigheid van de informatie die op deze pagina's beschikbaar wordt gesteld, raden wij u aan om verificatie te zoeken door contact met ons op te nemen.

Beschikbaarheid

Hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat deze website altijd toegankelijk is, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld als, om welke reden dan ook, de website voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Het kan ook zijn dat we de toegang tot de website moeten opschorten voor routinematige of noodupdates en onderhoud maar we zullen ons best doen om elke onderbreking tot een minimum te beperken.Bovendien kunnen we niet garanderen dat deze website vrij zal zijn van virussen of defecten van welke beschrijving dan ook en we kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen die u kunt ondervinden als gevolg van uw gebruik van deze website.

Websites van derden

Deze website kan ook hyperlinks bevatten naar websites die door derden worden beheerd. De verantwoordelijkheid voor de werking en inhoud van die websites ligt uitsluitend bij de organisatie die wordt geïdentificeerd als de controle over de website van de derde partij en wordt beheerst door afzonderlijke algemene voorwaarden. Links worden verstrekt voor het gemak en het opnemen van een link impliceert op geen enkele manier goedkeuring van de site waarnaar deze linkt. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van enige gelinkte website.

bottom of page